ออกแบบ/ก่อสร้าง บ้าน สำนักงาน โรงงาน ด้วยระบบโครงสร้างคอนกรีต เหล็ก ไม้ โครงสร้างพิเศษ เสาป้าย กำแพงกันดิน หลังคาระยะกว้าง โครงสร้างรับแรงลม แผ่นดินไหว โครงสร้างผนังรับน้ำหนัก ผนังเบา ระบบ Knock Down , ต่อเติมแยกโครงสร้าง-กันน้ำ งานปรับปรุงอาคารเก่า ( Renovate ) ฯลฯ โดยทีมวิศวกร สถาปนิก มากประสบการ์ณ ..M o r e
  THAICONMAT
วัสดุปูพื้น 1 : เซรามิค
  กระเบื้องเซรามิค  
  เซรามิคอุตสาหกรรมไทย บจก. กระเบื้องเซรามิค คอตโต้ (เวบไซท์ของเซรามิคอุตสาหกรรมไทย)
  เซรามิคอุตสาหกรรมไทย บจก. กระเบื้องเซรามิค คอตโต้
  ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ บมจ. กระเบื้องเซรามิค คัมพานา
  โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม บมจ. กระเบื้องเซรามิค อาร์ซีไอ
  สหโมเสคอุตสาหกรรม บจก. กระเบื้องเซรามิค ยูเอ็มไอ ดูราเกรส ลีลา
  โสสุโก้ เซรามิค บจก. กระเบื้องเซรามิค โสสุโก้
  ไดนาสตี้ เซรามิค บจก. กระเบื้องเซรามิค ไทล์ท๊อป
  Kenzai Ceramics Industry Co.Ltd. กระเบื้องปูพื้น Kenzai
  โรแยล เอเชีย บริกแอนด์ไทล์ บจก. กระเบื้องเซรามิค RABT
  Thai Ceramic Industry สุขภัณฑ LANTANA, SVERDBERGE, กระเบื้องเซรามิค PRISMA, ANTICA
  Ceraglobe Co., Ltd. กระเบื้องตกแต่งภาพวาด hand made
  S.J. Decor Home Product Co., Ltd. กระเบื้องยาง PVC กระเบื้องพอร์เซเลน ไม้ปูพื้นลาร์มิเนท ไม้ไผ่ปูพื้น
     
  กระเบื้องดินเผา  
  กระเบื้องดินเผา ลำปาง-ไทย บจก. กระเบื้องดินเผาปูพื้น และผนัง
  บ้านเด่นจันทร์
กระเบื้องดินเผาปูพื้น และผนัง
  อ.ป.ก.ดาวคู่ (1988) บจก. กระเบืองดินเผา
  ศูนย์ผลิตภัณฑ์ บ.ป.ก. อิฐก่อ อินดินเผาประดับ อิฐทนไฟ ช่องลม กระเบื้องดินเผา กระเบื้องหลังคาดินเผา
  ไกรกาบแก้ว วัสดุภัณฑ์ บจก. ช่องลมดินเผา คอนกรีตบล็อค กระเบื้องดินเผาปูพืน ผนัง หลังคา